Links

Project Locatie Valkenburg

“Project Locatie Valkenburg is een initiatief van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Wassenaar. Zij werken samen met de Regio HollandRijnland, Stadsgewest Haaglanden en de Provincie Zuid-Holland. Op de website vindt u informatie over de ontwikkeling van het gebied waarop nu nog Marinevliegkamp Valkenburg is gelegen.”

KNVvL

“De overkoepelende organisatie voor alle luchtsporten in Nederland.”

KNVvL Afdeling Zweefvliegen

“Je ziet ze natuurlijk wel eens vliegen… de zweefvliegtuigen van de één of andere zweefvliegclub. Misschien heb je ze wel eens een poosje nagekeken, die grote witte stille vogels, die op een zonnige dag in stijgwindgebieden proberen rond te draaien om zo lang mogelijk te kunnen vliegen. Mogelijk vraag je je wel eens af: Wat zijn dat voor lui? Is dat nou leuk? Hoe gaat het bij zo’n club en wat kost dat?”

KNVvL Modelvliegsport

“Op deze website treft u informatie aan over de modelvliegsport zelf, de KNVvL afdeling modelvliegsport, wedstrijden, regelgeving en meer.”

NOC*NSF

“Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De 90 aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen ruim 29.000 verenigingen met in totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters.”

Gemeente Wassenaar

“Wassenaar ligt ten noorden van Den Haag / Scheveningen en ten zuid-westen van Leiden. Het geldt als één van de mooiste gemeenten van het Nederlandse Noordzeekustgebied.”

Gemeente Katwijk

“Katwijk is de grootste gemeente in de Duin- en Bollenstreek met een belangrijke regionale functie. Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn vormen samen de gemeente Katwijk.”

Gemeente Rijnsburg

“Rijnsburg ligt tussen Oegstgeest en Katwijk, zo’n 15 minuten van de zee. Per 1 januari 2003 telde het dorp 14937 inwoners. Velen van hen werken in de bloementeelt of bloemenhandel.”

Gemeente Valkenburg

“De gemeente Valkenburg is een landelijk dorp in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt bijna 3.800 inwoners en beslaat een oppervlakte van 574 hectare.”

KRV fusie

“De gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen op 1 januari 2006 een nieuwe gemeente. Op deze website vindt u allerlei informatie over de fusie van de KRV-gemeenten.”

Holland Rijnland

Op 1 oktober 2004 zijn de samenwerkingsorganen Duin- en Bollenstreek en Leidse regio samengegaan in de nieuwe regio Holland Rijnland.

Provincie Zuid-Holland

“Waar komen er huizen en bedrijven? Welk gedeelte van Zuid-Holland moet absoluut groen blijven?”

Interprovinciaal Overleg

“De koepelorganisatie van de twaalf provincies.”

Ministerie van VROM

“Ministerie van VROM staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.”

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

“Nederland duurzaam beschermen tegen water en zorgen voor veilige verbindingen van internationale kwaliteit.”

Bestuurlijk Platform Zuidvleugel

“De Zuidvleugel is het gebied in het zuidwesten van de Randstad. Het valt binnen de provinciale grenzen van Zuid-Holland. De Zuidvleugel is met 3,5 miljoen inwoners één van de dichtstbevolkte regio’s van Europa. De Zuidvleugel moet uitgroeien tot een vitale netwerkstad van bestuur & recht, kennis en logistiek in een Hollands landschap. Om dit tot stand te brengen is in 2000 het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel opgericht. “

Vereniging ‘Oud Valkenburg’

“Op deze site vindt u voortdurend nieuwe informatie over de geschiedenis van ons dorp. Veel foto’s over vroeger en nu, maar ook nieuws, historische informatie of oude verhalen en verder alles wat van belang is om te weten over de geschiedenis van ons dorp.”

Vliegveld Valkenburg, mei 1940

“Waarom weer een pagina over een oorlog die al zo lang geleden is? Omdat ik wilde achterhalen wat mijn vader heeft meegemaakt in die vijf oorlogsdagen. Hij had in 1936 een ‘militaire opleiding’ van 5,5 maand gehad en werd op 28 augustus 1939 gemobiliseerd en ingelijfd als mitrailleurschutter in de 1e sectie van de mitrailleurcompagnie van het tweede bataljon van het vierde Regiment Infanterie.”

Nationaal Modelvlieg Kamp

“Een meer dan uniek modelvliegevenement in Nederland, het jaarlijks Nationaal Modelvlieg Kamp, toegankelijk voor alle (jeugdige) modelvliegers.