Nieuws

24 februari 2009
Nieuw Valkenburg wordt hoogwaardig woon en werkgebied
Bron: Nicis Institute

Het gebied Valkenburg, een voormalige marinebasis, wordt ontwikkeld tot één van de meest aantrekkelijke en internationaal georiënteerde woon-, recreatie- en werklocaties in de Randstad. Om dit doel te bereiken is het Project Locatie Valkenburg (PLV) in het leven geroepen. In de stuurgroep van het project zitten verschillende vertegenwoordigers van de gemeenten Kaatwijk en Wassenaar. Samen moeten ze een ontwerpevisie formuleren waarbij duurzame ontwikkeling de leiddraad is. Het PLV is een initiatief van de gemeenten Katwijk en Wassenaar, in samenwerking met het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) en de provincie Zuid-Holland.

Probleemstelling
Hoe kan de gebeidsontwikkeling van Valkenburg leiden tot het ontstaan van een hoogwaardig aantrekkelijke woon-, recreatie en werklocatie?

Aanpak
Marinevliegkamp Valkenburg is sinds 1 januari 2005 gesloten voor regeringsvluchten en operationele vluchten door de Marine Luchtvaart Dienst. Tot medio 2006 is het vliegveld nog gebruikt voor opleidingsvluchten ten behoeve van de kopers van de Orions. Na afstoting van het terrein door het Ministerie van Defensie wordt het terrein ontwikkeld tot een woongebied met ruimte voor groen, recreatie, natuur, ecologie en landbouw. Het ministerie van VROM wil met Nieuw-Valkenburg het goede voorbeeld geven aan andere gebiedsontwikkelingsprojecten.

Stuurgroep
De stuurgroep wordt ondersteund door de projectgroep. Daarin hebben niet alleen vertegenwoordigers van de stuurgroeppartijen zitting, maar ook een vertegenwoordiger van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In de projectgroep zijn vele disciplines vertegenwoordigd: natuur en groen, stedenbouw, bodem en water, archeologie, planeconomie en ruimtelijke ontwikkeling. Naast de projectgroep is er een werkgroep communicatie, waarin eveneens vertegenwoordigers van de stuurgroeppartijen zitting hebben.

Resultaten
De ontwikkeling van Nieuw Valkenburg beoogt een gezond balans te creeren tussen de grone kwaliteit van het gebied en de verhouding tussen wonen en werken in relatie tot de regionale behoefte:

  • Realisatie van een ruime groene buffer: een inrichting wordt voorgestaan die uitgaat van de bestaande kwaliteiten van het gebied en waar nodig wordt aangevuld met functies die de duurzaamheid van het groene karakter waarborgen.
  • Realisatie van een bandbreedte van 4.000 tot 7.000 woningen, inclusief topmilieu.
  • Rekening houden met woningdifferentiatie: 30% goedkoop (waarvan 20% huur en 10% koop, tot € 163.000), 30% middelduur (tot € 275.000) en 40% duur (vanaf € 275.000).
  • De voorzieningen op de locatie alsook woon-werkelementen vormen een bijdrage aan de werkgelegenheid op de locatie.

Samenwerkingspartners Gemeente Katwijk, Gemeente Wassenaar (niet meer als lid in de stuurgroep), Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB), Provincie Zuid-Holland, Regio Holland Rijnland.

Archief: